Doulaus


Doula tarjoaa jatkuvaa läsnäoloa, tukea ja turvaa sekä auttaa rentoutumisessa ja supistusten kanssa pärjäämisessä.


D-O-U-L-A – hippien hommaa vaiko sittenkin järkeenkäypää ja viisasta valmistautumista elämän suurinta tapahtumaa varten!

DOULAKSI kutsutaan koulutettua synnytystukihenkilöä.

Isoin harhaluulo doulista on se, että doula olisi vain yksinsynnyttäjiä varten. Suurimmassa osassa doulattuja synnytyksiä synnytyksessä on mukana myös synnyttäjälle läheinen tukihenkilö, yleensä tuleva isä. Läheinen tarjoaa erilaista tukea kuin doula ja kätilölläkin on oma toimenkuvansa. Nämä kaikki tarjoavat synnyttäjälle erilaista, toisiaan tukevaa, apua. Tällaisen tiimin kanssa synnyttäjän on yleensä hyvä tuntea olonsa turvalliseksi, rauhoittua ja rentoutua. Doulan käyttö synnytyksessä onkin nykyään jo arkipäivää.


Mitä kaikkea doula tekee?


Doula tarjoaa fyysistä, henkistä sekä informatiivista tukea äidille (ja isälle) ennen synnytystä, synnytyksen aikana sekä sen jälkeen. Doula valmistaa äitiä ja isää tulevaan synnytykseen, jotta siitä jäisi positiivinen ja hieno kokemus. Doulalla on tarjota tähän monenlaisia keinoja. Doula tapaa synnyttäjää ennen synnytystä vähintään kaksi kertaa tai hän voi kulkea synnyttäjän tukena aivan raskauden alkupuoliskolta saakka. Keskusteluissa doula tutustuu äitiin ja hänen ajatuksiinsa synnytyksestä, mitä äiti haluaa ja miten hän haluaa doulan auttavan. Äiti laatii synnytystoivelistan, jonka pohjalta doula tukee häntä koko synnytyksen ajan. Doula antaa ideoita ja vinkkejä sekä tietoa synnytykseen liittyen. Doula tukee ja ohjaa myös isää.

Doula kertoo mm. synnytyksen vaiheista, lääkkeellisistä sekä lääkkeettömistä kivunlievitysmenetelmistä, ohjaa rentoutumis- ja hengitysharjoituksia, ohjeistaa liikkumisessa, levossa sekä synnytyksen asennoissa jne. Kaikki tämä siksi, että synnyttävällä äidillä olisi mahdollisimman hyvä, turvallinen ja kivuton olo synnytystapahtumassa.

Doula auttaa synnytyksen kivunlievityksessä useilla eri menetelmillä: hengitys, vesi, lämpö/kylmäpakkaukset, hieronta, akupainanta, rebozo, TENS, äänenkäyttö, rentoutuminen. Luonnonlinjan vahvuutena ja osaamisalueena kivunlievityksessä on myös vyöhyketerapia, joka samalla jouduttaa synnytyksen kulkua tehokkaasti.

Doula huolehtii äidin tarpeista ja toiveista koko synnytyksen ajan.

Doula auttaa äitiä pääsemään synnytysregressioon ja pysymään siinä, jolloin synnytyksen on mahdollista sujua oman kehon voimalla luontaisesti ja turvallisesti.

Doula auttaa ja ohjaa isää olemaan paras mahdollinen tuki synnyttävälle äidille.

Doula tapaa perhettä myös synnytyksen jälkeen käyden läpi synnytyskokemusta sekä ohjeistaa mm. imetyksessä.


Mitä doula EI tee?


Doula ei puutu hoitohenkilökunnan, kätilön tai lääkärin, määräämään hoitoon vaan toimii yhteistyössä heidän kanssaan, synnyttäjän parhaaksi.

Doula ei tee hoitotoimenpiteitä.

Doula ei vaadi synnyttäjää lääkkeettömyyteen! Jos äiti haluaa täyden kipulääkityksen, doula on tässäkin tukena.

Doula ei päätä synnyttäjän puolesta.

Doula ei tuo synnytystapahtumaan omia toiveitaan/kokemuksiaan vaan tukee äidin omia toiveita.

Tutkimusten mukaan doulan käyttö synnytyksessä vähentää huomattavasti kemiallisen kipulääkityksen tarvetta. Esimerkiksi epiduraalipuudutusta ei koeta aina tarpeelliseksi kun käytössä on luonnonmukaisia vaihtoehtoja kivunlievityksessä sekä doulan jatkuva tuki.


Otathan yhteyttä hyvissä ajoin ennen synnytystä!


Doulapalvelun yhteydessä voidaan räätälöidä sinulle sopiva hoitopaketti sisältäen eri hoitopalveluja tai voit valita palvelun kerrallaan ja edetä omilla ehdoillasi. Suosituksena on aloittaa synnytystä valmistelevat vyöhyketerapiahoidot viimeistään viikolla 36 jolloin hoitojen aikana voidaan keskustella synnytykseen liittyvistä asioista. Aikaa voit varailla jo heti viikon 30 jälkeen, jotta saadaan sovittua hoitoajat/doulatapaamiset ajoissa. Soita ja kysy lisää rohkeasti :)